*   Vadovaujantis LR CK 6.362 4 d. dėl daiktų keitimo ir grąžinimo tvarkos (Mažmeninės prekybos taisyklių 2 sk. 17 p.) KOKYBIŠKOS PREKĖS NEGRĄŽINAMOS - pinigai negrąžinami. 

 *     Elektros prekėms garantija suteikiama tik jas montuojant kompetentinguose servisuose.

Toliau skaitykite apie autoserviso paslaugų atlikimo tvarką.

 

AUTOSERVISO PASLAUGŲ ATLIKIMO TVARKA                                                 

 1. Autoserviso paslaugos atliekamos pagal LST 1438:2016 kokybės standartą.
 2. Autoserviso paslaugas, įmonėms su kuriomis sudaryta atidėto apmokėjimo pirkimo-pardavimo sutartis, užsakymus pirkimui pardavimui gali sudaryti tos įmonės įgalioti atstovai. UAB „Marijampolės Eoltas“ serviso darbuotojai, bet kurį kliento darbuotoją, eksploatuojantį transporto priemonę, privalo laikyti tinkamai įgaliotu užsakyti autoserviso paslaugas, informacija apie tokius klientus yra pateikta buhalterinėje programoje „Būtent“, prieš užsakymą klientas pateikia įmonės darbuotojo pažymėjimą.
 3. Autoserviso paslaugos, yra teikiamos nustatytos formos paraiškų-sutarčių autoserviso paslaugoms atlikti pagrindu (toliau - paraiška-sutartis)
 4. Užsakydamas autoserviso paslaugas, klientas pateikia konkrečią paraišką-sutartį. Šiuo atveju UAB „Marijampolės Eoltas“ privalo atlikti ne tik kliento paraiškoje-sutartyje nurodytas autoserviso paslaugas, bet ir tas papildomas autoserviso paslaugas, kurios paaiškėja paslaugų teikimo metu ir yra būtinos tinkamai suremontuoti automobilį, t. y. atlikti paraiškoje-sutartyje nurodytas autoserviso paslaugas. Paraiškoje-sutartyje nenurodytos autoserviso paslaugos neatliekamos tik tuo atveju, jei apie tai įspėjus klientą žodžiu (telefonu) jis nedelsiant informuoja serviso darbuotojus raštu (faksu) apie tokių paslaugų atsisakymą.
 5. Konkretaus užsakymo paraiškoje-sutartyje preliminariai nurodoma: atliekami darbai, reikiamų autodalių, agregatų ir medžiagų pavadinimai, serviso paslaugų atlikimo terminai; Vykdytojui perduodamos saugoti transporto priemonės, autodalys, agregatai ir medžiagos (toliau – turtas). Paraišką-sutartį pasirašo abiejų sutarties šalių atstovai. Pildomi du paraiškų-sutarčių egzemplioriai, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
 6. UAB „Marijampolės Eoltas“ serviso darbuotojai privalo imtis visų priemonių kliento jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už bet kokį turto praradimą ar sugadinimą, jeigu tai įvyko dėl serviso darbuotojo veiklos ar neveikimo. Turto perdavimo UAB „Marijampolės Eoltas“ įrodymas yra kliento parašas paraiškoje-sutartyje. Turto grąžinimo klientui įrodymas yra kliento parašas paraiškoje-sutartyje.
 7. Teikiant autoserviso paslaugas naudojamos tik UAB „Marijampolės Eoltas“ teikiamos autodalys, agregatai ir medžiagos. UAB „Marijampolės Eoltas“, atliekantis autoserviso paslaugas iš savo autodalių, agregatų ir medžiagų, atsako už jų kokybę. Abiem pusėms geranoriškai sutarus, remontui gali būti naudojamos naudotos dalys, tačiau šiuo atveju detalei ir atitinkamam automobilio mazgui neteikiama garantija.
 8. Darbuotojas privalo pranešti klientui apie autoserviso paslaugų atlikimą. Klientas pagal paraišką-sutartį privalo atsiimti turtą per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie autoserviso paslaugų atlikimą. Laiku neatsiėmus turto imamas automobilio parkavimo mokestis 5 EUR įskaitant PVM už kiekvieną dieną. UAB „Marijampolės Eoltas“ neatsako už laiku neatsiimto turto išsaugojimą.
 9. Paraiškoje-sutartyje nurodoma: atlikti darbai, panaudotos autodalys, agregatai bei medžiagos. Klientui pastebėjus autoserviso paslaugų trūkumų, apie tai pažymima paraiškoje-sutartyje. Paraišką-sutartį pasirašo abiejų sutarties šalių atstovai. Pildomi du paraiškos-sutarties egzemplioriai, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Visus pastebėtus trūkumus serviso darbuotojas privalo nedelsiant pašalinti savo sąskaita.
 10. Jei atliktos autoserviso paslaugos turi paslėptų trūkumų, klientas privalo apie tai pranešti UAB „Marijampolės Eoltas“ serviso darbuotojui per 7 dienas nuo automobilio paėmimo dienos. Nepranešus apie trūkumus laikoma, kad užsakytos serviso paslaugos atliktos tinkamai. Vėliau nustatyti defektai šalinami bendra aptarnavimo tvarka.
 11. Prieš pateikiant automobilį, klientas turi pateikti pilną informaciją apie automobilį, kokios bus reikalingos detalės arba konkretų gamintojo suteiktą prekės numerį. Darbuotojas privalo patikrinti duomenis ir vykdyti kliento užsakymą.
 12. Jei klientas automobilio neatsiima, per nustatytą jam laiką ar nebuvo gautos detalės automobiliui sutaisyti, išrašoma PVM sąskaita-faktūra arba atliktų darbų aktas, jei buvo atlikti remonto darbai ir automobilis grąžinamas klientui.
 13. Prekių perdavimo klientui įrodymas – kliento parašas ant PVM sąskaitos – faktūros arba atliktų darbų perdavimo akto.
 14. Nesant reikalingų prekių, įmonės parduotuvėje, jos gali būti užsakomos, kliento parašu patvirtinus prekių pasiūlymą. Kliento patvirtintas pasiūlymas reiškia Užsakovo įsipareigojimą nupirkti prekes, per sutartą laiką nuo prekių pristatymo į UAB „Marijampolės Eoltas“ parduotuvę datos. Įmonės darbuotojas privalo pranešti klientui apie užsakytų prekių gavimą į parduotuvę. Užsakant prekes, UAB „Marijampolės Eoltas“ gali reikalauti sumokėti užstatą, prieš pradedant vykdyti prekių užsakymą, jei klientas nėra pasirašęs pirkimo-pardavimo sutarties su įmone.
 15. Perkamoms dalims suteikiama gamintojo nustatyta garantija, arba ne daugiau 15.000 km. ridos garantija, visiems darbams yra suteikiama pusės metų garantija arba 15.000 km. ridos garantija.