PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip UAB „MARIJAMPOLĖS EOLTAS“ (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 301806741, buveinės adresas Kauno g. 102, Marijampolė, yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

* Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse (toliau – Svetainė).

** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „MARIJAMPOLĖS EOLTAS“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įstaigai teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Įmonė yra atsakinga, kad Įmonėje yra laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).*** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt. 

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja akcijose, žaidimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis, slapukų pagalba ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 • Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
 • Įmonės veiklos užtikrinimo tikslas (paslaugų teikimas, klientų duomenų bazės administravimas, sutarčių sudarymas bei vykdymas); Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
  • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
  • Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
  • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 • Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);
  • Automobilio markė, modelis, valstybinis Nr., pagaminimo metai, mėnuo, diena, kėbulo Nr., variklio tipas, matomi vidiniai ir išoriniai pažeidimai ir defektai;
  • Užsakomi darbai;
 • Automobilį priėmusio, patikrinusio ir atidavusio darbuotojo vardas, pavardė.

 

 • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas; Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai)
 • El. pašto adresas;
 • Tema;
 • Žinutės / komentaro / pranešimo tekste nurodyti duomenys.

 

 • Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Pirkimo istorija: pirkimo data, prekės kaina, prekės pavadinimas, prekių kiekis, užsakymo data, apsilankymų el. parduotuvėje istorija
 • Prekių pristatymo adresas;
 • IP adresas.

 

 • Žaidimai, akcijos. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

 

 • Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardės (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

 

 • Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir jų turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

 

 • Siekdama pagerinti svetainės veikimą, kad duomenų subjektai lengvai rastų tai, ko ieško, Įmonė naudoja šiuos slapukus:
 • Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Svetaine;
 • Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Įmonei atpažinti ir suskaičiuoti Svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Įmonei pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad duomenų subjektai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjektų sutikimas;
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti duomenų subjekto pasirinktus dalykus (tokius, kaip duomenų subjekto prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, duomenų subjektui asmeniškai pritaikytas funkcijas.

 

Jeigu pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu: www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 

 • Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: ; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įmonės parengtą kreipimosi formą, kurią galite rasti aprašymo apačioje,

žodžiu – telefonu: 8 343 98388.

raštu – adresu Kauno g. 102, Marijampolė.

Taip pat gali kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną, el. p.

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

Duomenų subjektas turi:

informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į Įmonės paskyras socialiniuose tinkluose ar nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines.

 

 

Atėjant pirmosioms šalnoms, svarbu nepamiršti pasirūpinti savo automobiliu. Tik ne visi žino, kaip tinkamai jį paruošti  žiemai ir kokios gali būti pasekmės to nepadarius.

Kad išvengtumėte, artėjant šalčiams, tokių problemų, kaip durų neatsidarymas, nepataisomas automobilio gedimas ar netgi avarija, pateikiame jums bendrą darbų sąrašą. Čia nurodyti svarbiausi darbai, kuriuos turėtumėte atlikti prieš pirmuosius šalčius. Galbūt šiuos darbus nuspręsite atlikti patys, o galbūt  patikėsite juos  UAB "Marijampolės Eoltas" autoserviso darbuotojams. 

Kelius padengus pirmajam plikledžiui ne vienas vairuotojas ima pagrįstai panikuoti. Mat automobilį su vasarinėmis padangomis vairuoti tampa per slidu ir per daug pavojinga. Nors pagal Lietuvos Kelių eismo taisykles vasarines padangas pakeisti į žiemines griežtai būtina iki lapkričio 10 dienos, tačiau dėl atsargumo tai padaryti patartina vidutinei paros temperatūrai nukritus iki 7 laipsnių šilumos, nes, prasidėjus pirmiesiems šalčiams, geriau nerizikuoti važinėjant vasarinėmis padangomis, turinčiomis kelis kartus mažesnį sukibimą su sniegu ir ledu.

Suplūktas sniegas ar po lijundros spustelėjęs šaltis daugelį kelių paverčia čiuožyklomis. Žiemą net paprasčiausi posūkiai yra pavojingi, pailgėja stabdymo kelias, todėl vairuotojams reikia būti itin atidiems ir pasiruošusiems gamtos spąstams. Staigių manevrų geriau vengti. Pastaraisiais metais lietuviškos žiemos neprognozuojamos: vieną dieną siaučia pūga, kitą jau saulė dangumi ritinėjasi ir sniego nebelieka. Tokie permainingi orai labai apsunkina vairuotojų gyvenimą – niekad nežinai, kokia kelio danga laukia. Mažiau įgudęs vairuotojas staiga pasikeitus važiavimo sąlygoms dažnai nespėja reaguoti ir praranda automobilio kontrolę. Jei mašina važiuoja tiesiai, nieko neatsitiks, bet darant kad ir nedidelį posūkį, stabdant, prasilenkiant su kitu automobiliu, patekus į stiprų vėjo gūsį galima akimirksniu pradėti slysti šonu.

UAB "Marijampolės Eoltas" prekiauja originaliais CHAMPION stiklų valytuvais, kurie pasižymi ilgaamžiškumu bei puikiomis valymo savybėmis, tausoja Jūsų automobilio priekinį stiklą. CHAMPION valytuvai-  jau daugiau kaip 70 metų lyderis tarp valytuvų gamintojų.

Champion AEROVANTAGE - korpusiniai valytuvai, užtikrinantys aukštą kokybę, yra saugūs, aerodinamiški ir patvarūs. Šių valytuvų šluotelės gaminamos naudojant modernią valytuvų gamybos technologiją ir pasižymi privalumais, užtikrinančiais gerą ir saugų matomumą automobilyje.

Pora valytuvų, kasdien valančių jūsų automobilio priekinį stiklą, yra tokia pat svarbi komfortiško ir saugaus vairavimo dalis kaip ir žibintai ar stabdžiai. Tačiau valytuvai jums ištikimai tarnaus tik tuo atbeju, jeigu jiems skirsite nors truputį dėmesio.

 Vidutinis stiklo valytuvo šepetėlio tarnavimo laikas yra nuo 6 mėn. iki 1,5 metų. Per šį laiką valytuvas praranda savo valančiąsias savybes, ima cypauti ir braižyti stiklą. Tačiau neprižiūrimi valytuvai praranda teigiamas savybes žymiai greičiau, o jūs į kelią pradedate žvelgti tarsi pro rūką. Kokios problemos, susijusios su valytuvų priežiūra ir pasirinkimu, kankina vairuotojus?

Automobilių gamintojai siekdami konkurencingos kainos, neaukojant naujausių technologijų, vis dažniau linkę sutaupyti kai kurių mazgų ar detalių tarnavimo resurso sąskaita. Tokio taupymo pasekmė – vis dažnesni automobilių atšaukimai į dilerinius servisus dėl anksčiau laiko susidėvinčių komponentų. Būtent tai ir sąlygoja tvirtesnės konstrukcijos komponentų atsiradimą antrinės autodalių rinkos pasiūloje. Dėl to verta apžvelgti MEYLE-HD produktų konstrukcinius ypatumus.

Panaudotos automobilių dalys – hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai, akumuliatoriai, degalų, tepalų ir oro filtrai, padangos ir kt. – itin pavojingos aplinkai medžiagos. Netinkamai tvarkomos ir šalinamos sąvartynuose, jos gali kelti pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai. Automobilių tepalinius amortizatorius, degalų ir tepalų filtrus sudaro metalas ir alyvos ar degalų likučiai. Visuomenės sveikatos specialistų tvirtinimu, gamtoje išmetamos automobilio alyvos ar detalės, kuriose yra alyvos, gali užteršti didžiulius plotus ir paversti juos kone dykvietėmis. Užterštose žemėse kurį laiką nieko nebe – galima auginti. Panaudotuose tepalų filtruose yra alyvos likučių, o juose - ir sunkiųjų metalų, ir dioksinų, ir įvairių aromatinių junginių.

Kviečiame apsilankyti š. m. sausio 4 d. duris atvėrusioje UAB "Marijampolės Eoltas" autodetalių ir auto reikmenų parduotuvėje "VISKAS AUTOMOBILIUI" Mažeikiuose, Algirdo g. 61. Parduotuvė yra net 600 kv/m. Joje  rasite viską savo automobiliui patraukliomis kainomis:

 • gausų autodetalių asortimentą visoms automobilių markėms ir modeliams,
 • didelį autodetalių gamintojų pasirinkimą,
 • kokybiškus tepalus bei didelį pasirinkimą automobilių priežiūros priemonių,
 • gražius ir naudingus aksesuarus automobiliams,
 • Taip pat: platų motociklų detalių ir aksesuarų pasirinkimą, bei priekabų ir jų detalių.

Laukiame Jūsų darbo dienomis 8.00 - 19.00 val., šeštadieniais 8.00 - 14.00 val., sekmadieniais 9.00 - 14.00 val. ALGIRDO G. 61, MAŽEIKIAI.

Tel.: 8-617 02299

El.p.:

     

 

Liepos 1 d. duris atvėrė UAB "Marijampolės Eoltas" autodetalių ir auto reikmenų parduotuvė "VISKAS AUTOMOBILIUI" Šakiuose, Kęstučio g. 19. Parduotuvėje rasite gausų autodetalių asortimentą visoms automobilių markėms ir modeliams, platų padangų ir akumuliatorių pasirinkimą, kokybiškus tepalus bei didelį pasirinkimą automobilių priežiūros priemonių, gražių bei naudingų aksesuarų automobiliams, priekabų detalių. Parduotuvė skirta ne tik automobilių vairuotojams, bet ir motociklininkams. Čia rasite motociklo detalių, priežiūros priemonių bei aksesuarų. 

Laukiame Jūsų darbo dienomis 8.00 - 19.00 val., šeštadieniais 8.00 - 14.00 val. KĘSTUČIO G. 19, ŠAKIAI.

Tel.: 8-614 53480

El.p.: